top of page

 Propolis 

Bijtje MirApi.png
Ruwe Propolis test

Propolis

het grote geheim van de bijen

MirApi-propolis bevat een grote hoeveelheid aan flavonoïden, dit zijn antioxidanten. Ze zijn van nature aanwezig in plantaardige voedingsmiddelen en geven kleur aan veel groenten en fruit.

 

Propolis is een ingewikkeld mengsel bestaande uit meer dan 300 natuurlijke stoffen. Vaak gaat het om stoffen die vanuit het onderzoek bij planten en bomen al langer bekend waren. Ook de functie van die stoffen is goeddeels bekend.

 

Propolis is het grote geheim van de bijen. Dank zij dit mysterieuze, kleverige spul hebben bijenvolken zich miljoenen jaren weten te beschermen tegen allerlei ziekten.

 

Bijen leven immers in volken van 30 à 50.000 bijen. Ze zitten in een kleine ruimte opeengepakt. Zonder een behoorlijke bescherming tegen binnendringende ziektekiemen zou een volk snel ten dode zijn opgeschreven. Een paar zieke bijen kunnen in korte tijd een epidemie veroorzaken.

 

Het woord 'propolis' stamt uit het Grieks. Het is een samenvoeging van de woorden 'pro' en 'polis'. Pro betekent 'ten behoeve van' of 'ter bescherming van'. Polis betekent 'stad'. Wat propolis dus voor het bijenvolk betekent, wist men rond het begin van onze jaartelling al goed in te schatten: een stof die diende ter bescherming van de bewoners en haar stad.

Heeft u vragen met betrekking tot het gebruik van MirApi-propolis, neem dan contact op via email: info@mirapi.org

bottom of page